hvilket ord betyder mere end de fleste

Hvilket ord betyder mere end det meste?

Størst, størst (i størrelsesorden), højest, mest. maksimalt. bedst. største.

Er der et ord, der betyder mere end mere?

"Det tal, jeg tænker på, er mere end tre, men lavere end ti."

Hvad er et andet ord for mere end?

opadover
overud over
overskriderbedre end
ud over

Hvad er et bedre ord for mere?

Hvad er et andet ord for mere?
ekstraekstra
tilføjetreservedele
stegetfjernere
friskyderligere
reserveresupplerende

Hvad er det andet ord for større end?

Hvad er et andet ord for større end?
overmere end
højere endoverskrider
ud overover
ud overud over
overgåopad af

Hvad kan jeg bruge i stedet for mere og mere?

Flere og flere synonymer

På denne side kan du opdage 8 synonymer, antonymer, idiomatiske udtryk og relaterede ord for mere-og-mere, som: i stigende grad, progressivt, stigende, stigende i antal, hyppigere, hyppigere, stigende i størrelse og stigende i vægt.

Se også, hvor kan du finde en vulkan, der udspyder blå lava?

Hvordan siger man, at noget er mere end?

Synonymer
 1. også. biord. mere end nødvendigt eller acceptabelt.
 2. enestående. adjektiv. meget mere eller større end normalt.
 3. overskud. adjektiv. mere end nødvendigt.
 4. mere. biord. …
 5. ud over. biord. …
 6. over. biord. …
 7. overdrevent. biord. …
 8. for meget. biord.

Hvad er et andet ord for mindre end?

Hvad er et andet ord for mindre end?
undermindre end
underunder
ikke mere endmindre end
mindre endikke så meget som
ikke så meget somgenert af

Kan jeg sige mere og mere?

jeg er enig med Jim. "…og mere." er helt fint (så længe det er små bogstaver) i et professionelt miljø, hvis der er for mange elementer at nævne bekvemt. Derudover bør udråbstegn egentlig kun bruges til udråbssætninger (f.eks. "Åh min!" "Wow!").

Er mere eller mere grammatisk korrekt?

Med tællelige navneord (såsom "fugl"/"fugle",,"træ"/træer", "hus"/"huse", "person"/"mennesker" og så videre), er det korrekt at sige “Der er flere og flere”, for efter at der er en, må "mere" betyde, at der er mere end én, og dermed er navneordet flertal, og derfor bruges "er".

Hvad er mere end ekstra?

Ekstra synonymer – WordHippo Thesaurus.

Hvad er et andet ord for ekstra?

ekstramere
overskuduvedkommende
overflødigtfrisk
unødvendigunødvendig
resteruvæsentligt

Hvad er meningen med mere end?

Adj. 1. mere end - (sammenligning af 'meget' brugt med massenavne) en kvantifier, der betyder større i størrelse el mængde eller omfang eller grad; "mere jord"; "mere støtte"; "mere regn faldt"; "mere end en gallon" mere.

Er under ét ord?

Siden sub- betyder "under", næsten alt, der ikke kan måle sig med en traditionel standard, kan kaldes subpar. Så du hører måske om underordnede vurderinger for et tv-program, underordnet pleje på et plejehjem, underordnet deltagelse i en koncert eller underordnet arbejde af en entreprenør.

Hvad vil det sige at føle mindre end?

DEFINITIONER 1. mindre god eller værdig end andre mennesker. Da jeg voksede op som en homoseksuel person, fik jeg altid til at føle mig mindre end.

Hvad er et synonym for er mindre end eller lig med?

ulighed, uforholdsmæssighed, uforholdsmæssighed.

Hvordan siger man mere professionelt?

mere professionel
 1. kompetent.
 2. effektiv.
 3. erfarne.
 4. licenseret.
 5. kvalificeret.
 6. dygtig.
 7. es.
 8. ekspert.

Hvordan bruger du jo mere jo mere?

Jo mere input, jo bedre samtalen. Jo bedre søvn, jo mere hvilet sindet. Den bruges i den sammenlignende frasering af hver del, især med jo flere, jo større, jo bedre, jo mindre, jo færre, jo sværere.

Hvordan bruger du ordet mere?

Mere anses ofte for at være sammenlignende form af meget og mange. Du bruger mere for at indikere, at der er en større mængde af noget end før eller end gennemsnittet, eller end noget andet. Du kan bruge 'lidt', 'meget', 'lidt', 'langt' og 'meget' foran mere.

Hvordan bruger du mere end?

Du bruger mere end at sige det noget er sandt i højere grad end nødvendigt eller end gennemsnittet. Litauen producerer mere end nok mad til at brødføde sig selv.

Hvad hedder det, når man vil have mere og mere?

umættelig Definitioner og synonymer

Se også, hvad dybe havstrømme primært drives af

adjektiv. UK /ɪnˈseɪʃəb(ə)l/ DEFINITIONER1. altid vil have mere og aldrig føle sig tilfreds.

Hvad er et synonym for mere end nødvendigt?

være mere end tilstrækkeligt eller påkrævet; overdreven. unødvendigt eller unødvendigt. Forældet. at besidde eller bruge mere end nok eller nødvendigt; ekstravagant.

Hvad er meningen med overlegent?

Definition af overlegen

: køligt og nedladende hovmodet reagerede på deres brud på etikette med et overlegent smil.

Har du mere end én betydning?

adjektiv. åben for eller har flere mulige betydninger eller fortolkninger; tvetydig: et tvetydigt svar. Lingvistik. (af et udtryk), der udviser konstruktionsmæssig homonymitet; at have to eller flere strukturelle beskrivelser, da sekvensen Flyvende fly kan være farlig.

Hvordan bruger du mere end fordoblet?

Sætningseksempler for er mere end fordoblet fra inspirerende engelske kilder
 1. Beskæftigelsen er mere end fordoblet til 270. …
 2. Beboelsesbefolkningen er mere end fordoblet. …
 3. Og hendes løn er mere end fordoblet. …
 4. Det er mere end fordoblet,” sagde Okolowicz. …
 5. Siden 1999 har Kina mere end fordoblet sit forbrug.

Hvilken del af talen er mere end?

end Definitioner og Synonymer

som en forbindelse (forbinder to klausuler eller sætninger): Vi bør ikke bruge mere, end vi tjener. som en præposition (efterfulgt af et substantiv): Jeg er højere end min far. (efterfulgt af et tal): En skare på mere end 10.000 var samlet.

Hvad er golf subpar?

Noget der er "subpar" dårligt. Den klarer sig under gennemsnittet eller dårligere end normalt. Men i golfspillet er det godt at komme "under par". det betyder at duhar gennemført kurset i færre slag end standarden.

Hvad betyder subpar RP?

under et gennemsnitligt, normalt eller normalt niveau, kvalitet eller lignende; under pari: Denne måned har hans præstation været undermåls.

Hvorfor er subpar dårligt?

"Par" betyder bare den "normale" standard for noget. "Under par" (eller "under par") i golf betyder at komme rundt på banen i færre slag end "standard"-scoren. Så det er en bedre score end en pari-score. Men i de fleste sammenhænge er "under pari". en dårlig ting, fordi det er under den forventede normale standard.

Hvad er synonymet med bagatellisering?

Nogle almindelige synonymer for bagatellisering er nedgøre, afskrive og nedsætte. Selvom alle disse ord betyder "at udtrykke en lav mening om", antyder forklejnelse normalt en foragtende eller misundelig holdning.

Hvad betyder bagatellisering?

Definition af bagatellisering

Se også, hvornår ingeniører kan bruge et topografisk kort

transitivt verbum, transitivt udsagnsord. 1: at tale lidt om : nedsættende nedgør hendes indsats. 2: at få (en person eller ting) til at virke lidt eller mindre en nysgerrighed så omfattende, at det næsten nedgjorde hovedsagen - Mark Twain.

Hvad hedder en person uden følelser?

apatisk. / (ˌæpəˈθɛtɪk) / adjektiv. har eller viser få eller ingen følelser; ligegyldig.

Hvad er definitionen for større end eller lig med?

"Større end eller lig med", som navnet antyder, betyder, at variablen enten er større end eller lig med en bestemt værdi. Ordet "større end" bruges til at udtrykke, at den ene mængde er større end den anden mængde. Ordet "er lig med" bruges til at udtrykke, at to mængder er lige store.

Hvordan siger man større end eller lig med?

"Større end eller lig med" og "mindre end eller lig med" er kun det relevante symbol med et halvt lighedstegn under den. For eksempel viser 4 eller 3 ≥ 1 os et større tegn over et halvt lighedstegn, hvilket betyder, at 4 eller 3 er større end eller lig med 1.

Går stigningen op eller ned?

Reducering betyder at sænke eller gå ned. Hvis du kører over hastighedsgrænsen, bør du sænke hastigheden eller risikere at få en billet. Eleverne ønsker altid, at lærerne skal reducere mængden af ​​lektier. Det modsatte af fald er øge, hvilket betyder at hæve.

Hvad er nogle intelligente ord at bruge?

30 ord, der får dig til at lyde smartere med det samme
 • Kakofoni. Shutterstock. HVIS DU IKKE ALLEREDE KEND DEFINITIONEN...: Det lyder ikke som et nedslag, men det er det sådan set. …
 • Ennui. iStock. …
 • Akviver. Shutterstock. …
 • Glib. Shutterstock. …
 • Umbrage. iStock. …
 • Ikke-sequitur. Shutterstock. …
 • Vamoose. Shutterstock. …
 • Allestedsnærværende. iStock.

Chỉnh lỗi tiếng Anh: næsten, de fleste, de fleste af, de fleste

I engelsk grammatik Hvordan man laver sammenligninger mere de mest er og de bedste engelske undertekster

Chris Medina - Hvad er ord (tekst)

100+ måder at undgå at bruge ordet MEGET | Engelsk ordforråd


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found