hvor mange mol co2 produceres der, når 5,45 mol ethan forbrændes i et overskud af ilt?

Indhold

 • 1 Hvor mange mol CO2 produceres, når 5,50 mol ethan forbrændes i et overskud af ilt?
 • 2 Hvor mange mol CO2 produceres der, når 5,15 mol ethan forbrændes i et overskud af ilt?
 • 3 Hvor mange mol CO2 produceres der, når 5,80 mol ethan forbrændes i et overskud af ilt?
 • 4 Hvor mange mol co2co2 produceres, når 5,05 mol5 05 mol ethan forbrændes i et overskud af ilt?
 • 5 Hvor mange mol CO2 produceres der, når 5,75 mol ethan forbrændes?
 • 6 Hvor mange mol CO2 produceres der, når 5,5 mol ethan forbrændes?
 • 7 Hvor mange mol CO2 produceres hvornår?
 • 8 Hvor mange mol CO2 dannes der, når der forbruges 1 mol O2?
 • 9 Hvad er det samlede antal mol CO2, der dannes, når 20 mol HCL er fuldstændigt opbrugt?
 • 10 Når to mol ethan C2H6 reagerer fuldstændigt med ilt, hvor mange mol kuldioxid vil der blive produceret?
 • 11 Hvor mange mol CO2 udsendes der til atmosfæren, når 25,1 g C8H18 forbrændes?
 • 12 Hvor mange mol H2O dannes der, når 2,5 mol O2 reagerer med h2?
 • 13 Hvad er 2c2h6 7o2 → 4co2 6h2o?
 • 14 Hvad er molmassen af ​​C2H6?
 • 15 Hvad er molekylformlen for ethan?
 • 16 Hvor mange mol er CO2?
 • 17 Hvor mange mol CO2 produceres der, når der forbruges fem mol O2?
 • 18 Hvor mange mol CO2 produceres der, når 10 mol propan forbrændes?
 • 19 Hvordan finder du produceret mol CO2?
 • 20 Hvor mange mol CO2 produceres der, hvis der bruges 6 mol o2?
 • 21 Hvor mange mol kuldioxid produceres pr. mol glukose?
 • 22 Hvor mange mol CO2 produceres der af 10 mol C4H10?
 • 23 Hvor mange mol kuldioxid dannes der, når 5,0 mol butan reagerer fuldstændigt?
 • 24 Hvad er det samlede antal mol CO2, der produceres, når et mol c2h6 er fuldstændigt omsat?
 • 25 Hvor mange mol co2 vil der blive produceret, hvis 30,0 mol o2 reagerer fuldstændigt med c3h8?
 • 26 Hvad er molforholdet mellem ethan og kuldioxid?
 • 27 Hvor mange mol ilt reagerer med ethan?
 • 28 Hvor mange mol H2O produceres ved forbrænding af 22,0 mol C8H18?
 • 29 Hvad er den molære masse C8H18?
 • 30 Hvor mange mol kuldioxid produceres ved forbrænding af 110g ch4?
 • 31 Hvor mange mol vand H2O dannes, når to mol KMnO4 reagerer med rigeligt HCl?
 • 32 Hvor mange mol ilt produceres der, når 26,5 mol aluminiumoxid nedbrydes?
 • 33 Hvor mange mol CO2 produceres der ved forbrænding af 6,22 mol ethan?
 • 34 Hvilken slags reaktion er 2 C2H6 7 o2 → 4 CO2 6 h2o?
 • 35 5.02 Hvor mange mol CO2 produceres
 • 36 Hvor mange mol CO2 produceres, når 2,0 mol C3H8 reagerer med et overskud af O2? Husk, at produkterne af denne reaktion er CO2 og H2O.
 • 37 Beregn mængden af ​​kuldioxid, der kan produceres, når i) 1 mol kulstof forbrændes….
 • 38 Mole Ratio Practice Problemer
Se også, hvad der var det højeste bjerg før everest

Hvor mange mol CO2 produceres der, når 5,50 mol ethan forbrændes i et overskud af ilt?

Ifølge reaktionen: 2 mol C2H6 producerer 4 mol CO2 5,70 mol C2H6 ‒ x mol CO2 Så antallet af mol CO2 produceret ved forbrænding af 5,70 mol ethan er lig med: Svar: n(CO2) = 11,4 mol.

Hvor mange mol CO2 produceres der, når 5,15 mol ethan forbrændes i et overskud af ilt?

1 godkendt svar

Svar – Vi er givet, mol af C2H6 = 5,15 mol Reaktionsligning for, når ethan brændes i et overskud af oxygen- 2 C2H6 + 7 O2 — –> 4 CO2 + 6 H2O Fra ovenstående balancerede ligning 2 mol C2H6 = 4 mol CO2 Altså 5,15 mol C2H6 = ?...

Hvor mange mol CO2 produceres der, når 5,80 mol ethan forbrændes i et overskud af ilt?

11,7 mol af CO2 produceres, når 5,85 mol ethan forbrændes i et overskud af ilt.

Hvor mange mol co2co2 produceres der, når 5,05 mol5 05 mol ethan forbrændes i et overskud af ilt?

Således er antallet af dannede mol CO2 C O 2 10,1 mol.

Hvor mange mol CO2 produceres der, når 5,75 mol ethan forbrændes?

11,5 mol De mol CO2 C O 2, der produceres, når 5,75 mol ethan forbrændes, er 11,5 mol.

Hvor mange mol CO2 produceres der, når 5,5 mol ethan forbrændes?

Forklaring: Ethan forbrænder fuldstændig i henhold til den støkiometriske ligning... Og så giver hvert mol ethan anledning til TO MOL kulstof dioxid...

Hvor mange mol CO2 produceres hvornår?

Hvor mange mol CO2 dannes der, når 1 mol O2 forbruges?

Med et mol forbrug af ilt får vi en muldvarp af kuldioxid.

Hvad er det samlede antal mol CO2, der dannes, når 20 mol HCL er fuldstændigt forbrugt?

Svar og forklaring: Derfor 10 mol af CO2 C O 2 produceres.

Når to mol ethan C2H6 reagerer fuldstændigt med ilt, hvor mange mol kuldioxid vil der blive produceret?

Hvert mol C2H6 producerer 2 mol CO2, altså 5,36 mol CO2 vil blive produceret.

Hvor mange mol CO2 udsendes der til atmosfæren, når 25,1 g C8H18 forbrændes?

Hvordan mange der udledes mol CO2 til atmosfæren, når 25,1 g C8H18 forbrændes? Forudsat fuldstændig forbrænding kan du nu regne ud hvor mange mol CO2 produceres, da ligningen fortæller dig, at 2 mol C8H18 producerer 16 mol CO2.

Hvor mange mol H2O produceres, når 2,5 mol O2 reagerer med H2?

Således, når 2,5 mol ilt reagerede med brint, 2 * 2,5 mol = 5 mol vand produceres. Vandets molære masse er 18 g/mol.

Hvad er 2c2h6 7o2 → 4co2 6h2o?

Den givne reaktion får de organiske molekyler C2H6 (ethan) og O2 (iltgas) til at reagere og producere CO2 (kuldioxidgas) og H2O (vanddamp). Derfor kan vi sige, at reaktionen involverer afbrænding af C2H6 i nærvær af O2, så reaktionen er faktisk en forbrændingsreaktion.

Hvad er molmassen af ​​C2H6?

30,07 g/mol Så vi kender også den molære masse af ethan. Eller, 30,07 g i 1 mol C2H6. Så vi siger, at den molære masse af ethan er 30,07 g/mol (det er gram pr. mol).

Se også, hvad der er det nordligste land i Latinamerika

Hvad er molekylformlen for ethan?

C2H6

Hvor mange mol er CO2?

Den molekylære masse af kuldioxid er 44,01 amu. Molmassen af ​​enhver forbindelse er massen i gram af en muldvarp af den forbindelse. Et mol kuldioxidmolekyler har en masse på 44,01g, mens et mol natriumsulfidformelenheder har en masse på 78,04g. Molmasserne er henholdsvis 44,01 g/mol og 78,04 g/mol.

Hvor mange mol CO2 produceres der, når der forbruges fem mol O2?

1 Ekspertsvar

Hvis vi indtager 5mol O2, så producerer vi 5 mol CO2.

Hvor mange mol CO2 produceres der, når 10 mol propan forbrændes?

Hvor mange mol CO2 produceres der, når 10 mol propan forbrændes? Der vil være 30 mol af kuldioxid, der vil blive frigivet til luften.

Hvordan finder du mol CO2 produceret?

Beregn antallet af mol CO2 med formlen n=PV/RT, hvor P er trykket fra Trin 3, V er volumenet fra Trin 2, T er temperaturen fra Trin 1, og R er en proportionalitetskonstant lig med 0,0821 L atm/K mol.

Hvor mange mol CO2 produceres der, hvis der bruges 6 mol o2?

Hver ækvivalent, hver mol, reaktant giver et mol kuldioxidprodukt. Hvis der bruges 6 mol dioxygen, kan vi højst danne 6 mol af kuldioxid.

Hvor mange mol kuldioxid produceres pr. mol glucose?

6 mol Da glukose danner kuldioxid i forholdet 1:6, ved vi, at et mol glukose giver 6 mol af kuldioxid.

Hvor mange mol CO2 produceres der fra 10 mol C4H10?

Vi har brug for en afbalanceret ligning for at starte. Dette fortæller os, at vi får 8 mol CO2 pr. 2 mol butan, for et molforhold på 4 (mol CO2/mol C4H10). Vi har 10 mol butan, så vi vil producere 2*10 mol CO2.

Hvor mange mol kuldioxid bliver der produceret, når 5,0 mol butan reagerer fuldstændigt?

Fremhæv for at afsløre svar og forklaringer
SpørgsmålSvar
36 Givet den balancerede ligning for reaktionen mellem butan og oxygen: 2C4H10 + 13O2 –> 8CO2 + 10 H2O + Energi Hvor mange mol kuldioxid bliver der produceret, når 5,0 mol butan reagerer fuldstændigt? (1) 5,0 mol(2) 10.mol (3) 20. mol (4) 40. mol3

Hvad er det samlede antal mol CO2, der produceres, når et mol c2h6 er fuldstændigt omsat?

Hvad er det samlede antal mol O2(g) der kræves til fuldstændig forbrænding af 1,5 mol C3H8(g)?

Hvor mange mol co2 vil der blive produceret, hvis 30,0 mol o2 reagerer fuldstændigt med c3h8?

Hvad er molforholdet mellem ethan og kuldioxid?

Eksempelopgave 12.2: Moleforhold

Se også, hvordan du læser korts målestok

Trin 1: List de kendte mængder og planlæg problemet. Konverteringen er fra mol H2 → mol NH3.

Hvor mange mol ilt reagerer med ethan?

Hvad dette betyder er for hver mol ethan, du skal have tre og et halvt mol ilt at reagere med det. Så hvis du har fem mol ethan, skal vi ved dette forhold bruge 3,5 gange så mange ilt for at reagere med det, eller sytten og et halvt mol ilt for at reagere med 5 mol ethan.

Hvor mange mol H2O produceres ved forbrænding af 22,0 mol C8H18?

2 mol C8H18 reagerer med 25 mol O2 og danner 16 mol CO2 og 18 mol af H2O.

Hvad er molmassen C8H18?

Den molære masse af C8 H18 er 114,22852 g/mol. Der er kun to grundstoffer i denne forbindelse, men der er mange atomer af hver. Vi kan beregne...

Hvor mange mol kuldioxid produceres der ved forbrænding af 110 g ch4?

Molerne kuldioxid produceret af 100 g metan er 6 mol.

Hvor mange mol vand H2O produceres, når to mol KMnO4 reagerer med rigeligt HCl?

Dette er en redoxreaktion, der involverer HCl og KMnO4. Ifølge støkiometri af reaktionen vil der produceres 2 mol KMnO4 8 mol H2O.

Hvor mange mol ilt produceres der, når 26,5 mol aluminiumoxid nedbrydes?

∴ 26,5 mol af aluminiumoxidet producerer (3/2) × 26,5 mol af ilten. = 39,75 mol. Derfor er antallet af mol af den producerede oxygen 39,75 mol.

Hvor mange mol CO2 produceres der ved forbrænding af 6,22 mol ethan?

Svar: n(CO2) = 11,4 mol.

Hvilken slags reaktion er 2 C2H6 7 o2 → 4 CO2 6 h2o?

det er en forbrændingsreaktion hvor ethan oxideres af ilt, brænder og producerer kuldioxid og vanddamp som biprodukter. Det er også en redoxreaktion.

5.02 Hvor mange mol CO2 produceres

Hvor mange mol CO2 produceres når 2,0 mol C3H8 reagerer med et overskud af O2? Husk, at produkterne af denne reaktion er CO2 og H2O.

Beregn mængden af ​​kuldioxid, der kan produceres, når i) 1 mol kulstof forbrændes….

Muldvarpeforhold Praksisproblemer